Jarosław Ławrynowicz

Studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dziewięcioletnie doświadczenie dziennikarskie od korespondenta do zastępcy redaktora naczelnego ogólnopolskiego tygodnika. W latach 90. prezes zarządu Wydawnictwa Papierów Wartościowych spółka z o.o. w Warszawie; dyrektor Departamentu Lokalnych Instrumentów Finansowych Funduszu Górnośląskiego SA w Katowicach; uczestnik w negocjacjach projektów przewidzianych przez Bank Światowy związanych z restrukturyzacją sektora węgla kamiennego w powiązaniu z polityką gospodarczą regionów przemysłowych; niezawodowy doradca Ministra Przemysłu i Handlu do spraw restrukturyzacji finansowej. Autor programu prywatyzacji zasobów mieszkaniowych poprzez emisje obligacji uwłaszczeniowych; wiceprzewodniczący Rady Programowej Prywatyzacji Zasobów Mieszkaniowych przy Ministrze Budownictwa.

W okresie 1998–2000 autor pilotażowego programu sekurytyzacji należności sektora węgla kamiennego z tytułu sprzedaży dla elektroenergetyki zawodowej zwieńczonego wypracowaniem modelowego systemu udostępniania spółek celowych dla wdrożeń sekurytyzacyjnych. Aktywny obserwator procesów legislacyjnych regulujących działalność w obszarze zastosowań rozwiązań sekurytyzacyjnych. Autor ekspertyz dla Kancelarii Sejmu (Sejmowe Biuro Studiów i Ekspertyz) w okresie prac nad ustawą o funduszach inwestycyjnych w obszarze dotyczącym regulacji sekurytyzacyjnych. Uczestnik procesu legislacyjnego w fazie senackich prac nad ustawą z 20 kwietnia 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Współautor rozwiązań umożliwiających wdrożenia pozakredytowych technik finansowania w oparciu o sekurytyzację należności, prezentowanych w serwisie informacyjnym Sekurytyzacja.

Obecnie prezes spółki Zakład Ekspertyz Gospodarczych – mającej być liderem udostępniania podmiotowych narzędzi do sekurytyzacji należności podmiotów gospodarczych, instytucji samorządowych oraz instytucji finansowych (w tym banków). Spółka utworzyła Platformę Elektroniczną Rynku Obligacji, obsługującą Emisyjne Systemy Transakcyjne dedykowane Lokalnym Internetowym Rynkom Kapitałowym.

Archiwum
Rok 2017
Rok 2011
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2006
Kategorie
Finanse
Najnowsze wpisy
2017-02-24 13:17 Zdecydowanie niezdecydowani...
2017-01-23 11:36 Brać czy się bać
2017-01-16 13:42 Dekada
2011-09-17 20:41 Senat 2011… dlaczego?
2011-06-03 11:09 Inicjatywa skazana na przespanie?
Najnowsze komentarze
2013-08-13 18:06
kredyty_porady:
Senat 2011… dlaczego?
Deklaracje a potem...
2012-12-01 13:01
windykator_:
A jednak... seminarium
A jak to się ma w porównaniu z faktoringiem?
2011-09-19 18:30
aaarghhh:
Senat 2011… dlaczego?
Immunitet też się przyda, prawda Panie Jarosławie ;>